VINDRA 425 SC içerdiği çift aktif maddenin farklı etki mekanizmaları sayesinde geniş
spektrumlu fungisittir. Hastalık etmeni üzerinde hem sistemik hem de kontakt olarak uzun süreli etkin koruma sağlar.