VECTRA 10 SC adlı bitki koruma ürünü, DeMethylation İnhibitörü sınıfında yer alır. Demethylase içindeki sterol biyosentezini engelleyerek etki gösteren sistemik özellikle bir fungisittir.