RED-X, bitkilerin yapraklarından kolaylıkla alınabilen iki besin maddesi içeren yaprak
gübresidir. Özellikle bitkilerdeki Mangan ve Çinko noksanlıklarında kullanılmaktadır.

Yüksek besin maddesi içeriği nedeniyle meyve renklenmesinin artışına ve erken yaprak kayıplarının engellenmesine neden olur. İçeriğindeki % 10 Mg bitkinin klorofil sentezini aktive eder.