Polenza, güçlü bir mide zehiri olup, kontak etkiye de sahiptir. Yapraklarda beslenen
lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, larvalarda sinir uyarılarını bloke eder.Bu durumda, larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Larva ölümleri en geç 4 gün içinde gerçekleşir