Geniş etki spektrumlu, kontak etkiye sahip, koruyucu özellikte bir fungisittir. Mantar
sporlarının gelişimini ve bitkiye girişini önler.