Özellikler:

• Oval ve ananas tipte
• Ortalama 3,5 – 5 kg mevye ağırlığı
• Oldukça lezzetli ve kaliteli bir meyve yapısı
• Yüksek verimli, raf ömrü uzun, nakliyeye dayanımlı
• Fusarium kökenli hastalıklara yüksek toleransı ile ön
plana çıkan ananas tipte bir kavundur.

Hastalık Toleransları: FW0, FWR1, FWR2, PMR