Özellikler:

• Geç Bahar, Yaz ve Erken Güz dönemi üretimine uygundur.
• İhracata ve iç piyasaya uygun, raf ömrü uzun bir çeşittir.
• Beith Alpha tipinde, 17 – 20 cm meyve boyuna sahip, hafif oluklu bir çeşittir.
• Hasat sonrası, meyve taze görünümünü korur.
• Çok yüksek verimlidir.