Biok 1.8 EC adlı bitki koruma ürünü içindeki aktif madde olan Abamectin, toprak bakterisi treptomyces avermitilis’den elde edilir. Kontakt ve mide zehiri etkisi vardır. Bitkide belirli bir derecede sistemik etkisi vardır.

Böcek ve kırmızı örümceklerin sinir sisteminde etki eder ve birkaç saat içinde paralise olmalarını sağlar. Ölümler genelde 3-4 gün içinde görünür.