BELTANOL-L, kök etrafında tutunma ile koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip sistemik
bir fungisittir. Etki mekanizması, kısa şelatlama etkisi ile metalik metabolitleri engelleme şeklindedir ve kolayca yıkanabilir. İletim demetinde gelişen veya gelişmeyen toprak kökenli patojenler tarafından oluşturulan hastalıkların mücadelesinde kullanılır.